CCSVI dotter behandeling | Werkwijze, beschrijving en verloop - Behandeling - CCSVI Online

CCSVI onderzoek en behandeling bij (MS) Multiple Sclerose

Contact

(074) 255 26 80
24/7 bereikbaar
Adam Smithstraat 39
7559 SW  Hengelo (O)
info@privatescan.nl

Home | CCSVI behandeling | CCSVI Dotterbehandeling

CCSVI Dotterbehandeling | Beschrijving werkwijze

De klinieken van Privatescan ontvangen jaarlijks voor behandeling van CCSVI bij MS duizenden patiënten uit de hele wereld. Hieronder treft u een beschrijving aan van een CCSVI Liberation Dotterbehandeling.

Uw CCSVI Liberation behandeling ziet er als volgt uit:

  • Na alle benodigde voorbereidingen zoals het invullen van vragenlijsten en uw intrek in de ziekenhuis verblijfkamer zult u worden begeleid naar de operatiezaal. Hier zal een infuus bij u worden aangelegd. Via dit infuus krijgt u een licht narcosemiddel toegediend waardoor u de behandeling comfortabel en zonder ongemakken zult kunnen ondergaan. Tijdens de behandeling zal uw hartfunctie doorlopend in de gaten worden gehouden door middel van electrodes welke u krijgt opgeplakt op uw borst. Om uw zuurstofgehalte te kunnen monitoren wordt een soort knijpertje op uw vinger geplaatst. Tijdens de behandeling zal de narcotiseur u voortdurend bewaken. De gebruikte narcose is een zeer lichte narcose waarvan u niet of nauwelijks hinder zult ondervinden na uw behandeling.

  • U wordt op de onderzoekstafel in de angiografie ruimte gelegd waarna de ingreep start met het aanprikken (incisie van enkele millimeters) in de linker lies.

  • In een eerste fase wordt er een katheter ingebracht om met behulp van contraststof een foto te maken van de jugularis en azygos aderen. Deze foto’s van aderen noemt men in vakjargon een flebografie. Deze flebografie is het enige onderzoek die met zekerheid de aanwezigheid van letsels (stenose) in de aderen kan bepalen. In feite zijn de vooronderzoeken voor CCSVI met behulp van duplex, CT of MRI vooral richtinggevend. Flebografie is uiteraard invasief aangezien men een katheter moet inbrengen. Hierdoor wordt de flebografie slechts uitgevoerd als de andere onderzoeken voldoende aanwijzingen geven voor de aanwezigheid van letsels.
   CCSVI flebografie CCSVI angioplastiek
  • De flebografie toont de aanwezigheid en de juiste lokalisatie van de letsels. Op deze manier kan men een voerdraad naar het doelgebied sturen om daaroverheen een katheter met ballon te schuiven en het doelgebied te behandelen. Het zogenaamde Dotteren of de ballondilatatie (Percutane Transluminele Angioplastie, PTA). In principe worden er geen stents gebruikt. Het nut van het plaatsen van een stent is niet bewezen en in tegendeel zijn er op lange termijn meer nadelen bekend dan voordelen. Het gevaar van trombose (het dichtklonteren van de stent), zo is inmiddels gebleken bij patiënten die in het begin zijn behandeld met een stent, is erg groot en onomkeerbaar.
   CCSVI dotterbehandeling CCSVI flebografie na behandeling
  • Wanneer alle letsels behandeld zijn wordt de katheter verwijderd en moet de aanprikplaats afgedrukt worden. Dit gebeurt eerst met de hand en daarna met een drukverband.

  • Als u wakker wordt zult u nog enkel het drukverband op de lies hebben.

  • In eerste instantie verblijft u in de uitslaapruimte, de recovery. Nadat u wakker genoeg bent wordt u teruggebracht naar uw verblijfkamer. U dient dan nog ca. 4 uren strikte bedrust te houden tot u toestemming krijgt om op te staan. Dit zal normaal pas na de controle van de arts zijn. Het drukverband moet tot de volgende dag aanwezig blijven om bloeduitstortingen en nabloedingen te vermijden.

  • Van het onderzoek wordt een medisch rapport (protocol) opgesteld.

  • Na de rust- en observatietijd in bed, kunt u, op voorwaarde dat er geen complicaties zijn, worden opgehaald en naar huis of uw hotel worden gebracht. Daar de gebruikte middelen een tijdelijk nadelig effect kunnen hebben op uw rijvaardigheid mag u tot minimaal 8 uur na de behandeling niet zelf autorijden of anderszins een voertuig besturen!


Wilt u meer informatie over CCSVI onderzoek klik dan hier..>>

Joomla SEO by MijoSEF