Disclaimer Privacy - CCSVI Online

CCSVI onderzoek en behandeling bij (MS) Multiple Sclerose

Contact

(074) 255 26 80
24/7 bereikbaar
Adam Smithstraat 39
7559 SW  Hengelo (O)
info@privatescan.nl

Home | Disclaimer

Disclaimer

Iedere gebruiker, die toegang heeft tot en gebruik maakt van de website ccsvi-online.nl van Privatescan BV stemt in met het onderstaande.

We hebben onze uiterste best gedaan om te zorgen dat deze informatie juist en objectief is. Als u desondanks onjuistheden of onvolkomenheden in de tekst aantreft, dan horen wij dat graag. Stuurt u dan een e-mail aan onze webmaster.

Privatescan BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. Privatescan BV is evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

In deze website wordt verwezen naar andere websites. We bekijken iedere website waar we naar verwijzen op kwaliteit van informatie en onafhankelijkheid. Privatescan BV kan desondanks niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites waar deze website naar verwijst.

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd.

Joomla SEO by MijoSEF