Studies en publicaties - CCSVI Online

CCSVI onderzoek en behandeling bij (MS) Multiple Sclerose

Contact

(074) 255 26 80
24/7 bereikbaar
Adam Smithstraat 39
7559 SW  Hengelo (O)
info@privatescan.nl

Home | Nieuws | Studies en publicaties

03 november 2011 Resultaten van CCSVI behandelingen bij patiënten met Multiple Sclerose

Resultaten CCSVI behandeling bij patiënten met Multiple Sclerose

Angioplastie behandelingCCSVI patienten verbeteringen

Patiënten met CCSVI worden behandeld doormiddel van Angioplatie. Een röntgenscanner wordt gebruikt om een ballonkatheter in de aangetaste halsader(s) te brengen. Zodra de katheter het doelgebied bereikt heeft, wordt de ballon opgeschoven tot deze zich precies in de vernauwing bevindt, waarna hij wordt opgeblazen.

Liberation resultaten

Na de angioplastie behandeling heeft de toestand van 86% van de patiënten zich verbeterd na de tweede nacontrole. Bij 14% van de patiënten werd geen verandering geconstateerd. De toestand is bij geen van de patiënten achteruit gegaan na de 'liberation' angioplastie. Na de tweede na-controle werden de volgende verbeteringen bij patiënten vastgesteld (alle verbeteringen werden door de behandelend CCSVI arts geconstateerd):

 • meer energie
 • verbeterde spraak
 • een verbetering bij het lopen
 • minder spasmes


 

Conclusie

Angioplastie heeft een sterk positief effect op de conditie van de behandelde MS patiënten. Veneuze angioplastie lijkt een veilige en effectieve therapie voor MS patiënten met CCSVI te zijn.

Referenties
1. Zivadinov R, Schirda C, Dwyer MG, Haacke ME, Weinstock-Guttman B, Menegatti E, Heininen-Brown M, Magnano C, Malagoni AM, Wack DS, Hojnacki D, Kennedy C, Carl E, Bergsland N, Hussein S, Poloni G, Bartolomei I, Salvi F, Zamboni P. Chronic cerebrospinal venous insufficiency and iron deposition on susceptibility-weighted imaging in patients with multiple sclerosis: a pilot case-control study. Int Angiol. 2010 Apr;29(2):158-75.
2. Paolo Zamboni, MD, Roberto Galeotti, MD, Erica Menegatti, RVT, Anna Maria Malagoni, MD, Sergio Gianesini, MD, Ilaria Bartolomei, MD, Francesco Mascoli, MD, and Fabrizio Salvi, MD. A prospective open-label study of endovascular treatment of chronic cerebrospinal venous insufficiency. December 2009. Journal of Vacular Surgery. Volume 50, Issue 6, Pages 1348-1358.e3
3. Zamboni P, Galeotti R, Menegatti E, Malagoni AM, Tacconi G, Dall'Ara S, Bartolomei I, Salvi F. J Neurol Neurosurg Psychiatry. Chronic cerebrospinal venous insufficiency in patients with multiple sclerosis. 2009 Apr;80(4):392-9.

04 oktober 2011 Voordelen hoge druk ballonnen | CCSVI Privatescan nieuws

Voordelen High Pressure Balloons versus Cutting Balloons in behandeling van CCSVI

Door dr. Jan de Letter | Vaatchirurg

Hoge druk ballonnenDownload dit artikel in het Nederlands

In een door The Essential Health Clinic  uitgebrachte nieuwsbrief van 13-09-2011 werden de meningen van een cardioloog en een interventioneel radioloog gevraagd omtrent het gebruik van hoge druk ballonnen (High Pressure Balloons) bij de behandeling van CCSVI. Hierbij werden de zogenaamde snijdende ballonnen (Cutting Balloons) en voerdraden boven het gebruik van hoge druk ballonnen  geadviseerd. De behandelmethode met de hoge druk ballon is voor PrivateScan door dr. Jan de Letter enkele honderden keren met succes toegepast bij de behandeling van CCSVI en verdient in tegenstelling tot de aanbevelingen van de cardioloog en radioloog zijn absolute voorkeur.

Er bestaat geen eenduidig wetenschappelijk bewijs voor het succesvol toepassen van snijdende ballonnen in aders ten opzichte van het gebruik van hoge druk ballonnen. Daarnaast bestaat er een hogere kans op plaatselijke bloedingen, omdat de mesjes van snijdende ballonnen en voerdraden door de dunne ader wand snijden. Een ander belangrijk argument voor PrivateScan om te kiezen voor de hoge druk ballon is het uitblijven van restenose (nieuwe vernauwingen die ontstaan zijn na behandeling). Ten slotte zijn de behandelingen met de hoge druk ballon bij honderden CCSVI patiënten zeer succesvol gebleken ten opzichte van de meer risicovolle en duurdere snijdende ballonnen en voerdraden. In dit artikel wordt door vaatchirurg dr. Jan de Letter nader ingegaan op het gebruik van beide typen ballonnen.

CCSVI en mogelijke oorzaken

CCSVI staat voor chronische cerebrospinale veneuze insufficiëntie en is een aandoening die in relatie wordt gebracht met Multiple Sclerose (MS). MS is een chronische neurologische ziekte die het centrale zenuwstelsel (de hersenen en het ruggenmerg) aantast. Bij veel MS-patiënten is sprake van een stenose (vernauwing) in de halsader of de azygos-ader in de borstholte waardoor een goede doorstroming van bloed uit het brein en het bovenste ruggenmerg verhinderd wordt.


In geval van CCSVI wordt deze bloedafvoer vooral verstoord door een afwijking van de kleppen aan de basis van de halsaders. Niet iedereen heeft deze kleppen. Bij de mens zijn de kleppen overbodig geworden omdat we – in tegenstelling tot veel dieren – rechtop lopen. Wanneer deze kleppen goed werken, zijn ze soepel en gaan ze gemakkelijk open en dicht. Bij mensen met CCSVI zien we enerzijds op deze plaats soms kleppen die niet bewegen en die daardoor een soort membraam of web in de ader veroorzaken en daardoor een goede doorstroming van bloed belemmeren. Anderzijds kennen we gevallen waarbij de kleppen verschrompeld zijn en als een band rondom de ader op de ader wand vastzitten. Behandeling van CCSVI richt zich daarom op de vastzittende kleppen, membranen en bandvormige verdikkingen van de ader wand.

Behandeling van CCSVI

Hoe CCSVI het best behandeld kan worden, is nog volop in onderzoek. Er is nog geen eenduidige techniek ontwikkeld waarmee CCSVI succesvol kan worden behandeld. In alle gevallen is behandeling gericht op het verbeteren van de bloedafvoer vanuit de hersenen. Momenteel worden verschillende behandelingsmethoden naast elkaar gebruikt en hangt de gekozen methode vaak af van de kunde en ervaring van de specialist. PrivateScan hanteert het door dr. De Letter doorontwikkelde methode met de hoge druk ballon.

Een uitstapje: slagaderverkalking

Een meer voorkomende vorm van vernauwing in bloedvaten is de slagaderverkalking. Hierbij ontstaan vernauwingen in de slagaders als gevolg van de afzetting van kalk en cholesterol die een verdikking van de binnenwand van de slagader veroorzaakt. Ter bestrijding van deze aandoening zijn verschillende vormen van behandeling ontwikkeld. Veelal is een vernauwing in een slagader relatief gemakkelijk met een ballon op te rekken door deze tot acht atmosfeer op te blazen. Wanneer de kalkafzetting hardnekkiger is, kiest de behandelend specialist vaak voor zogenaamde snijdende ballonnen. Deze snijden in de kalkafzetting waardoor het opblazen van de ballon wel het juiste effect sorteert. Soms past een specialist een stent toe, een metalen of kunststoffen buisje dat in het bloedvat wordt geplaats met het doel deze open te houden.

Slagaders versus aders

De technieken van de slagader kunnen we niet zomaar kopiëren naar een ader. De stroomsnelheden en de bloeddruk in slagaders zijn veel hoger. Daarnaast is de wand van een slagader volledig anders dan de wand van een ader. Uit ervaringen met dialysepatiënten – waarbij een ader door een kleine operatie rechtstreeks wordt aangesloten op de slagader – blijkt dat de klassieke ballonnen die gebruikt worden in slagaders onvoldoende kracht kunnen zetten om ontstane vernauwingen in deze aders (zogenaamde dialyse-fistels) te openen. De bindweefselbanden van deze aders zijn te stevig. Ook het gebruik van ballonnen met een grotere diameter dan de doorsnede van de ader of het toepassen van twee ballonnen biedt geen oplossing. Hierdoor wordt alleen de gezonde wand voor en achter de vernauwing uitgerekt, wat uiteraard niet de bedoeling is.

Als oplossing koos men twee verschillende technieken waarvan de eerder genoemde snijdende ballon de eerste is. Door deze ballon verscheidende malen op te blazen en telkens iets te draaien bereikt men het gewenste resultaat. Het nadeel aan deze techniek is dat er soms een plaatselijke bloeding ontstaat doordat de mesjes door de dunnere ader wand snijden. De andere oplossing is het gebruik van hoge druk ballonnen. De werking hiervan is gelijk aan die bij slagaderverkalking, echter hoge druk ballonnen zijn tot zestien bar atmosfeer op te blazen, zonder gevaar voor scheuren van de ballon. Hierdoor kan veel meer kracht worden gezet op de vernauwing en worden de bindweefselvezeltjes die de vernauwing veroorzaken voldoende opgerekt. Tests wezen uit dat het gebruik van stents bij dialyse-fistels op de lange termijn leiden tot reactie op de binnenwand van de ader, nieuwe vernauwingen en zelfs volledige verstoppingen.

High pressure balloon


Als je nu meer druk kunt geven, omdat de ballon dit aan kan zonder dat de ballon scheurt (high pressure balloon), zal de ballon open gaan staan en de vernauwing verdwijnen.

Je moet uiteraard wel de juiste diameter van ballon kiezen.

High pressure balloons
Hoge druk ballon


Als je een grote ballon neemt of twee ballonnen ga je gewoon het gezonde bloedvat optrekken.

Hoge druk ballonnen

Dialyse fistel versus CCSVI

De technieken die gebruikt worden om dialyse fistels tegen te gaan zijn wel te kopiëren naar CCSVI. Ik maak sinds ruim een jaar gebruik van een hoge druk ballon om die delen van de aders waar vastzittende kleppen, membranen en bandvormige verdikkingen voor overlast zorgen, te verwijden. Met de hoge druk ballonnen heb ik honderden patiënten behandeld met goed en langdurig resultaat. Belangrijk is dat ik ook op lange termijn bij mijn patiënten vrijwel geen re stenosen (nieuwe vernauwingen) zie. Ik concludeer daaruit dat de bindweefselstrengen in de bandvormige vernauwingen voldoende gebroken zijn en dat er geen schade aan de wand van de behandelde ader is ontstaan.

Type ballon

Nadelen

Voordelen

Gewone ballon

 • Onvoldoende kracht mogelijk omdat de ballon kan scheuren
 • Hogere kans op restenose 40%
  • Soepele ballon
  • Betaalbare ballon

  Snijdende ballon
  (Cutting balloons)

  Gezien de dunne wand van een ader hoger risico voor:

  • Perforatie van ader wand
  • Bloedingen en beschadiging aan ader wand
  • Restenose
  • Kostbare ballon
  • In combinatie met CCSVI nog geen duidelijk herkenbare voordelen waargenomen.

  Hoge druk ballon
  (High Pressure balloons)

  • Stugge ballon en daardoor lastiger naar de behandelbare plek te voeren
  • Voldoende kracht mogelijk om de verdikkingen en vezels (kleppen) in de wand op te rekken
  • Gelijkmatige krachtsverdeling
  • Betaalbare ballon

  The Essential Health Clinic

  In de nieuwsbrief van The Essential Health Clinic wordt het gebruik van hoge druk ballonnen omschreven als agressief met gevaar voor schade aan de wand van de ader. In de nieuwsbrief wordt het gebruik van snijdende ballonnen en snijdende voerdraden aangeraden alsook het gelijktijdig opblazen van twee ballonnen. Persoonlijk denk ik dat deze technieken veel agressiever zijn en zeker tot schade aan de wand van de ader zullen leiden. Door het gebruik van snijdende ballonnen, snijdende voerdraden en het gebruik van twee ballonnen tegelijkertijd wordt de kracht op de wand minder gelijk verdeeld met meer kans op schade en zelfs gevaar voor bloedingen. Dit is in ieder geval de uitkomst bij het gebruik van deze methoden voor de behandeling van dialyse-fistels. Vanwege de ervaringen bij dialyse-fistels raad ik het gebruik van stents af bij de behandeling van CCSVI.

  Conclusie

  Vanwege ervaringen opgedaan bij dialyse-fistels is het gebruik van hoge druk ballonnen bij de behandeling van CCSVI een logische keuze. Het gebruik van hoge druk ballonnen is veilig en blijkt goede resultaten te geven met weinig re stenosen. Het gebruik van snijdende ballonnen, snijdende voerdraden en het gebruik van twee ballonnen, is – vanwege de ervaringen bij dialyse-fistels – niet aan te raden.

  CCSVI behandeling

  Foto 1

  Behandeling CCSVI

  Foto 2

  CCSVI hode druk ballon

  Foto 3

  CCSVI hoge druk ballonnen

  Foto 4

  1. Contrast ingespoten in de ader loopt weg via collateralen, beperkte vernauwing maar vermoedelijk opent het klepsysteem niet volledig

  2. Ballon met een deuk ter hoogte van de vernauwing

  3. Ballon volledig ontplooit, dat was hier bij 14 atmosfeer

  4. Controle opname na het gebruik van de ballon, goede afvoer van contrast naar het hart, ader staat breed open

  Dr. Jan de Letter, Vaatchirurg AZ st Jan in Brugge

  Voor meer informatie: CCSVI Online – Privatescan B.V.

  Telefoon: 074 – 255 26 80

  Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Website: www.ccsvi-online.nl

   

  31 mei 2011 CCSVI Hoge druk ballonnen

  Hoge druk ballonnen bij CCSVI

  Een noodzaak voor degelijke behandeling | door dr. Jan de Letter

  Hoge druk ballonnenDownload dit artikel in het Nederlands | Download this article in English

  Bij de behandeling van CCSVI worden venen in het thorax en hals gebied gedilateerd met ballonnen. Het is uiteraard de bedoeling om de bloedafvoer te bevorderen.

  De bloedafvoer wordt gehinderd door vernauwingen in de aders (=venen) en door kleppen die onvoldoende openen. Hierdoor wordt de bloedafvoer gehinderd en het bloed zoekt zich een weg via collateralen, dit zijn zijtakken en verbindingen van venen die reeds bestaan maar die breder en groter worden om meer capaciteit te krijgen om bloed af te voeren. De eigenlijke vene kan dan uiteindelijk plat vallen omdat deze weinig of geen bloed meer afvoert. Het is maar zelden of nooit dat de eigenlijke vene volledig dicht zit, dus dat er niets meer door kan stromen.

  Bij het behandelen van CCSVI gaan we met een voerdraad en katheter de venen opzoeken om dan door de katheter contraststof te kunnen inspuiten en op deze wijze de venen en eventuele collateralen in beeld te krijgen. De contraststof gedraagt zich als bloed, dus we zien de snelheid waarmee de contrast weg stroomt en de weg die de contraststof hierbij volgt. Je krijgt dus een “real time” functioneel beeld van de bloedafvoer. Het komt er dan op aan om de beelden te analyseren en de oorzaak te achterhalen waarom de contraststof een andere weg kiest of niet snel genoeg weg stroomt of zelfs blijft staan in de vene.

  Veelal zijn er vernauwingen of slecht functionerende kleppen laag in de hals. De vernauwing is veelal zeer kort ringvormig op de plaats waar de kleppen vastgehecht zitten op de wand van de vene. Het niet goed werken van de kleppen is dan vooral kleppen die onvoldoende openen, vergroeiing? littekenvorming?

  We weten dat vernauwingen in venen moeilijk op te rekken zijn. Men moet uiteraard een ballon gebruiken die groot genoeg is ten opzichte van de vene van de patiënt. Daarnaast moet men lang genoeg de ballon opgeblazen laten zodat de weefsels de tijd krijgen om open te rekken. Daarenboven moet je voldoende druk kunnen geven in de ballon om genoeg kracht te kunnen ontwikkelen om de vezels te breken die de vernauwingen of vergroeiingen veroorzaken.

  De gemiddelde diameter van de halsader is 12 tot 14 mm diameter. De druk die men nodig heeft om een vernauwing in een ader open te zetten gaat al gauw naar 10-14 atmosfeer. Dit zijn zeer hoge drukken waarbij men uiteraard een ballon moet hebben die bij deze drukken zijn eigen diameter behoudt en niet barst.

  CCSVI behandeling

  Foto 1

  Behandeling CCSVI

  Foto 2

  CCSVI hode druk ballon

  Foto 3

  CCSVI hoge druk ballonnen

  Foto 4

  1. Contrast ingespoten in de ader loopt weg via collateralen, beperkte vernauwing maar vermoedelijk opent het klepsysteem niet volledig

  2. Ballon met een deuk ter hoogte van de vernauwing

  3. Ballon volledig ontplooit, dat was hier bij 14 atmosfeer

  4. Controle opname na het gebruik van de ballon, goede afvoer van contrast naar het hart, ader staat breed open


  In de praktijk zie je bij het opblazen van een goed gekozen ballon, dat de ballon voor en achter het letsel eerst gaat opblazen. Goed gekozen bedoel ik de juiste diameter van ballon ten opzichte van de ader. Er blijft midden in de ballon op de plaats van de vernauwing een deuk in de ballon bestaan. Dan voert men de druk in ballon op tot deze deuk verdwenen is (meestal 12-14 atmosfeer en soms hoger). Daarna kijk je op de drukmeter waarmee je de ballon opgeblazen hebt, dan zie je meestal nog wat drukverval ontstaan omdat er toch nog een paar vezeltjes meegeven. Dan geef je opnieuw wat druk bij tot aan de druk waarop de ballon volledig is gaan open staan. En zo volg je dit voor 1-2 minuten totdat er een stabiele situatie is zonder drukverval.

  Dit is mijn inziens de beste werkwijze, waarbij je uiteraard over ballonnen moet beschikken die groot genoeg zijn en dergelijke drukken aankunnen. In vakjargon noemen we dit “high pressure balloons”.

  Als alternatief wordt in vele centra gebruik gemaakt van kleinere ballonnen, waarbij men twee ballonnen naast elkaar gebruikt. Tevens wordt er een extra guide-wire naast de ballonnen geplaatsts om een extra kracht te creëren om de vezels te breken die de vernauwing veroorzaken. Een soort snijdend effect van de extra draad. Dit zijn allemaal gekende en bruikbare alternatieven, maar dit zijn alternatieven die je maar moet gebruiken als de eerste logische stap niet werkt, zijnde een ballon gebruiken die groot en krachtig genoeg is.

  Het nadeel van de “high pressure balloon” is dat hij veel stijver en lomper is dan de andere ballonnen, zeker in die grote diameter maten. Men heeft nu eenmaal meer materiaal nodig om een grote stevige ballon te gebruiken. De aders zjjn echter grote soepele trajecten waarin men zonder problemen dergelijke ballonnen kan opschuiven.

  Dr. Jan de Letter

   
  Joomla SEO by MijoSEF